Пакетирането на филтрите се извършва в специален двуслоен плик, който се запечатва херметически. На самия плик е монтиран цип, който след разпечатването му, позволява многократно отваряне/затваряне, което предпазва филтрите от замърсяване.

» Съдържание на опаковката:
» Филтър: 6 мм / 15 мм
» Плик: съдържа 120 броя филтри
» Кутия: съдържа 34 броя пликове
» Кашон: съдържа 8 кутии (272бр. плика)

» Съдържание на опаковката:
» Филтър: 6 мм / 22,5 мм
» Плик: съдържа 80 броя филтри
» Кутия: съдържа 34 броя пликове
» Кашон: съдържа 8 кутии (272бр. плика)

» Съдържание на опаковката:
» Филтър: 6 мм / 22,5 мм
» Плик: съдържа 160 броя филтри
» Кутия: съдържа 20 броя пликове
» Кашон: съдържа 8 кутии (160бр. плика)


© Prima Filter